Bedriftstilbud


Motiverte og friske ansatte presterer bedre! Vi har bred kompetanse innen muskel- og skjelettplager og kan bidra med benkebehandling, ergonomi, trening, pausegym, foredrag og aktivitetsmotivasjon for dine ansatte. Behandlingstilbudet vi tilbyr på din arbeidsplass, tilpasser vi dine ønsker og muligheter. Å gi denne muligheten til ansatte kan være kostnadsbesparende for bedriften i form av sykefravær og tidseffektivtet, og det gir økt trivsel på arbeidsplassen og den ansatte føler seg ivaretatt.

Bedriftsklinikken er et datterselskap av Senterklinikken, og representerer det tilbudet vi har til deg ute på din bedrift. Omlag 40 % av alle sykemedlinger skyldes muskel- og skjelettproblematikk, hos kvinner og menn (nav 2016). Ved å tilby behandling til dine ansatte kan du forebygge disse plagene! Vi kan hjelpe deg med dette.

Senterklinikken visitkort

Kontaktinfo

E-post: Bedrift@senterklinikken.no
Telefon: 67542824

Postadresse:
Bedriftsklinikken v/ senterklinikken
Sandviksveien 178
1336 Sandvika