Treningsmatter

Behandlingsmetoder

Treningsmatter
Treningsmatter fra vårt treningsrom

Undersøkelse og funksjonsvurdering utgjør fysioterapeutens fundament for valg av behandling og tiltak individuelt eller i gruppe.

Forskjellige behandlingskonsepter, metoder, teknikker, grep, samt informasjon og veiledning benyttes. Målet er å fremme endringsprosesser hos pasienten/brukeren for å fjerne eller lindre smerte, bedre eller opprettholde funksjonsevnen både på kort og lang sikt. I dette arbeidet vektlegges pasientens aktive deltakelse.

Senterklinikkens fysioterapeuter har inngående kunnskap om muskler, sener, ledd, nervesystem, hjerte og lunger. Våre fysioterapeuter har også videreutdanning i redcord/SET-trening, og treningssalen er godt utstyrt med disse apparater.