Besøk hos en fysioterapeut

Ved første konsultasjon blir det satt av god tid til en grundig undersøkelse.
Om det er hensiktsmessig, vil det deretter bli satt opp et behandlingsopplegg tilpasset deg og dine behov.

Du skal få informasjon om fysioterapeutens vurdering av hva plagene/funksjonsproblemene skyldes, og om hva slags virkning fysioterapi kan ha. Behandlingen legges opp i samråd med deg på bakgrunn av undersøkelse og funksjonsvurdering, samt i forhold til totalbelastning (hjemme, jobb, fritid). Kortsiktige og langsiktige mål for behandling diskuteres og konkretiseres.

Fysioterapi rettet mot kroppslige og psykiske plager, samt tilrettelegging av menneskets livs- og arbeidsbetingelser, kan bevare og fremme god helse.