Naprapati

Hva er naprapati

  • Manuell behandling
  • Muskel- og leddbehandling
  • Korrigere underliggende årsak til smerte
  • Helhetstekning

Ordet Naprapati betyr å korrigere årsak til lidelse. Ordet er satt sammen av det tsjekkiske ordet «napravit», som betyr å korrigere, og det greske ordet «Pathos» som betyr lidelse. Naprapati er en manuell behandlingsform som tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet. Dette skjer med ulike behandlingsmetoder gjennom en kombinasjon av muskel- og leddbehandling.

Som naprapater konsentrerer vi oss om å finne den underliggende årsaken til pasientens smerte. Vi behandler muskler, nerver- og leddplager ut ifra et helhetssyn. Det meste av undersøkelse og behandling foregår med hendene, men kan komplimenteres med nålebehandling og elektroterapi.