Besøk hos en naprapat

Når en pasient kommer til en naprapat for første gang innledes besøket med en anamnese.
For å finne årsaken til pasientens smerter er det viktig å forta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å stadfeste hvilke strukturer som er påvirket, og om det forligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser.

Testene kan også avdekke eventuelle alvorlige sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege. Når underliggende årsak til problemet er avslørt, behandles dette gjennom justering av ledd, massasje, triggerpunktsbehandling, akupunktur og andre veletablerte behandlingsmetoder.